Zdatnost

Incline Bikes Vs. Jízdní kola


Krajina si mohou užít venkovní cyklisté.

Jupiterimages / Phododisc / Getty Images

Jízdní kola jezdí zhruba 200 let a slouží jako přepravní pomůcky, nástroje pro fitness a závodní vozidla. Stacionární kolo je novější vynález a, protože se zjevně nemůže pohybovat z bodu A do bodu B, je přísně posilovací stroj. Venkovní i vnitřní kola mohou poskytovat dobrý trénink, ale stacionární cyklistické cvičení může být intenzivnější, pokud se přední část vašeho kola může zvednout, takže šlapáte na svahu.

Jízda na sklon

Nakloněné kolo můžete použít přesně jako jakékoli jiné stacionární kolo. Jednoduše máte další možnost nastavení sklonu, abyste zvýšili intenzitu tréninku. Stejně jako u běžícího běžeckého trenažéru můžete sklon upravovat ručně - na panelu displeje vyhledejte tlačítko nebo tlačítko „nebo“, nebo si můžete vybrat předprogramovaná cvičení, která upraví sklon automaticky. Pokud má vaše kolo systém blokování sklonu a používáte předprogramované cvičení se zapnutým blokováním, stroj upraví odpor pedálů podle programování, ale nenastaví sklon.

Hoř dítě hoř

Oba typy jízdních kol mohou poskytovat efektivní trénink spalování kalorií v závislosti na rychlosti a odporu, kterému čelíte při jízdě. Na rovném povrchu vypálí stacionární kolo asi 391 kalorií za 30 minut pro jezdce o hmotnosti 155 liber, pokud pracujete energicky. Pokud však použijete sklon, spálíte více kalorií, protože musíte tvrději pracovat. Ten samý 155libra spálí 446 kalorií za 30 minut na standardním kole venku, rychlostí 16 až 19 mil / h.

Ups a Downs

Pokud jste konkurenceschopný silniční cyklista, není nic jako trénink venku na standardním kole. Při venkovních cvičeních čelíte odporu větru, proměnlivému počasí, různým povrchům a stoupáním a klesáním podél vaší trasy - například kopce. Ačkoli žádné vnitřní kolo nedokáže replikovat všechny tyto proměnné, šikmá kola pravděpodobně přijdou nejblíže, protože mohou napodobovat kopcovitý terén. Můžete dokonce být schopni naprogramovat své kolo tak, aby replikovalo vzestupy a pády konkrétního kurzu, na kterém budete soutěžit, nebo upravit úroveň odporu stroje tak, aby napodobovala odpor větru. Například pro replikaci kopce dlouhého 50 yardů s 10stupňovým stupněm, nastavte kolo tak, aby stoupalo při 10 stupňovém sklonu po 25 yardů a poté před dalším vyrovnáváním poklesněte o 10 stupňů pro dalších 25 yardů. vypnuto.

Intervalové školení

Intervalový trénink střídá vyšší a nižší intenzitu a může spalovat více kalorií než delší tréninky prováděné rovnoměrným tempem. Intervaly provádějte na standardním kole silnějším šlapáním, přeřazením na vyšší rychlostní stupeň nebo obojí. Například nasaďte kolo na rychlostní stupeň, který můžete šlapat rychlostí 90 až 110 ot / min, pracujte stejně tvrdě, jak můžete po dobu 10 sekund, a poté řadicí páku a pedál s mírným úsilím po dobu 20 sekund. Pokračujte vzorcem po dobu 10 až 15 minut. Splňte stejný úkol na stacionárním kole zvýšením odporu. U jízdního kola můžete také provádět kopce. Nastavte sklon na 6 až 8 procent a jízda na kopci po dobu dvou až čtyř minut. Obnovte nastavením kola na 6 až 8 procentní pokles po stejnou dobu. Proveďte srovnatelné cvičení se standardním kolem tím, že najdete vhodný kopec.