Zdatnost

Šest principů pilates


Pilates je tekutinový systém cvičení.

Photodisc / Photodisc / Getty Images

Pilates je systém cvičení navržených k posílení vašeho powerhouse, Ђќ nebo jádra. Joseph Pilates původně nazýval své cvičení kontrologie, protože spojení mysli a těla potřebovalo k řádnému a účinnému provedení pohybů. Pilates naznačil šest primárních vládnoucích principů, které naplňují jeho metodu cvičení. Pochopení těchto principů vám pomůže vytěžit více z cvičení Pilates.

Koncentrace

Koncentrace v Pilates znamená, že věnujete velkou pozornost tomu, jak vaše svaly reagují během každého cvičení. Tento princip je to, co dělá Pilates skutečným cvičením mysli a těla. Zaměření na konkrétní zpracovávaný sval může přinést lepší výsledky.

Řízení

Žádný pohyb v Pilates není prováděn náhodně. Pilates věřil, že nedbalé pohyby by mohly vést ke zranění. V programu Pilates můžete provádět pouze tři až pět opakování každého cvičení - ale každé je prováděno s takovou kontrolou, že nikdy neprochází pohybem.

Centrum

Střed Pilates odkazuje na jádro, složené ze svalů dolní části zad, břicha a hýždí. Vaše energie vychází z energie centra a teče ven k periferii. Koncept centrování také znamená, že pracujete stejně pravou i levou stranou.

Fluidita nebo průtok

Cvičení v Pilates jsou prováděna hladce a plynou z jednoho do druhého. Fluidita znamená, že nedochází k statickým nebo trhavým pohybům. Když se to dělá správně, cvičení Pilates se mísí jako valčík.

Přesnost

V cvičeních Pilates je každý pohyb přesně navržen pro maximální účinnost. Můžete strávit roky učením správného zarovnání, polohy těla a umístění končetin. Každé cvičení je vyučováno velmi podrobně, přičemž žádný detail není k dispozici.

Dýchání

Plná výdech a inhalace jsou pro Pilatesovu metodu zásadní. Správné dýchání vám pomůže přesně provést každé cvičení a podnítit vás k dalšímu. Zadržení dechu se nedoporučuje.

Tři další principy

Tři další principy jsou méně diskutovány, ale jsou jádrem metody Pilates. Princip představivosti se týká způsobu, jakým může být tělo spuštěno do fyzické reakce. Během cvičení Pilates vám vizualizace pomůže lépe provádět cvičení. Můžete si například představit popruhy, které drží vaše nohy na místě, nebo váhu připevněnou přes vaši střední část, aby vám pomohly udržet stabilitu. Pilates také zahrnuje princip intuice, což znamená, že posloucháte své tělo a postupujete svým vlastním tempem. Poslední princip integrace zahrnuje prohlížení vašeho těla jako celku. Každé cvičení Pilates zahrnuje aktivaci více svalů, což vašemu tělu umožňuje pracovat jako celek - neřešit svaly izolovaně.