Sportovní

100metrová tréninková rychlost


Zvládnutí bloků je rozhodující pro úspěch na 100 metrů.

Jupiterimages / Pixland / Getty Images

100 metrů dlouhá pomlčka je již dlouho závodem v oblasti značení tratí a polí. Olympijský vítěz na 100 metrů získává neoficiální titul „nejrychlejší muž na zemi“ nebo „nejrychlejší žena na zemi“. V srpnu 2013 činily světové rekordy mužů a žen 9,58 sekund a 10,49 sekund. I když je nepravděpodobné, že se k těmto značkám budete přistupovat sami, provádění vyzkoušených a pravdivých cvičení vám pomůže maximalizovat váš vrozený talent.

Potřeby školení

To, co musíte v tréninku dosáhnout, abyste maximalizovali svou rychlost na 100 metrů závodu, závisí na vašem věku, cílech, silných a slabých stránkách, přístupu ke školicím zařízením a dalším individuálním faktorům. Britský atletický atletický trenér Brian MacKenzie poznamenává, že zvukový tréninkový program se rozpadá na cykly asi čtyř týdnů, z nichž první tři jsou věnovány rozvoji fitness a poslední slouží jako čas k ověření účinnosti vašeho tréninku. K dosažení svého potenciálu na 100 metrů potřebujete celou řadu rychlostních relací, které zahrnují to, co MacKenzie označuje jako rychlost, rychlostní vytrvalost a speciální vytrvalostní tréninky.

Technika cvičení

Vynikající špičková rychlost je nutností, ale sama o sobě nestačí k tomu, aby se z vás stal vynikající sprinter. Pokud se nepokoušíte dostat se co nejrychleji ze startovní čáry a zrychlit na nejrychlejší rychlost co nejdříve v závodě, vzdáte se příliš mnoho půdy v brzké době, kdy sjedete lépe vyškoleného sprinter s podobnou nejvyšší rychlostí.

Trenér trenérské trati University of Florida Mike Holloway nechává své sportovce trénovat jako pětkrát 20 metrů, čtyřikrát 30 metrů a třikrát 40 metrů z bloků, aby jim umožnil pracovat jak na jejich startech, tak na jejich zrychlení na začátku závodu. Existuje nespočet variací - například dvě sady pětkrát 30 metrů; žádná opakování by neměla přesáhnout 60 metrů.

Počáteční sezóna

V preseason a rané části soutěžní sezóny zdůrazňujete vývoj specifických aspektů rychlosti v přípravě na jejich využití integrovaným způsobem během pozdní konkurenční sezóny. MacKenzie říká, že musíte pracovat na své síle, mobilitě, vytrvalosti a technických dovednostech; Holloway souhlasí a říká, že preseason je ten pravý čas na to, aby se provedlo velké množství cvičení a zlepšilo se vaše flexibilita. Můžete například trénovat z rychlých běhů 500, 400 a 300 metrů, aby se zvýšila vaše vytrvalost, nebo cvičení, včetně chmýří s jedním ramenem a skoků do boxů, aby se zlepšila vaše obratnost a výbušná rychlost.

Pozdní sezóna cvičení

Když přecházíte na část vaší sezóny, ve které se odehrávají nejdůležitější schůzky, doporučuje Holloway snížit celkový trénink, abyste byli více odpočatí a zdůrazňovali technické aspekty 100 metrů - váš start, formu a schopnost zrychlit zejména. Poznamenává, že je snazší tyto dovednosti zdokonalovat, když máte stále svěžejší nohy. Sprintová cvičení mohou zahrnovat čtyřikrát 40 metrů, třikrát 70 metrů a dvakrát 80 metrů mimo bloky. A pokud se účastníte štafet, měli byste strávit více času prací na výměně obušků se svými spoluhráči.